EN | HE

סיורים וירטואלים

הכנת הארגון לטרנספורמציה דיגיטלית.

פתרון מוביל לשיפור המימנויות הטכנולוגיות והמיומנויות הרכות.

‭ ‬מערכת‭ ‬למידה‭ ‬מודרנית Percipio‭‬ ‬

ממשק‭ ‬למודרניזציה‭ ‬של‭ ‬SAP®‭ ‬Success Factors®‭  ‬

 

יתרונות פורטל הלמידה להכשרת טכנולוגיות, פיתוח וסייבר

מסלולים לפיתוח קריירה והכשרה מהתפקיד הנוכחי לתפקיד הבא

למידה מכל מקום ובכל עת עם Percipio
ללמוד מבלי לצאת מסביבת העבודה עם Percipio
למידה בסביבת Google Analytics

למידה בסביבת Slack

חיפוש קולי – עם אפליקצית הלמידה החדשה Percipio

הכשרות‭ ‬ל‭Data Scientist -

פתרונות למידה וכלים לאוניברסיטאות

הכשרות‭ ‬תקינה‭:  ‬הטרדה‭ ‬מנית‭,‬‭ ‬GDPR‭, ‬נוהלי‭ ‬סייבר‭ ‬ועוד‭...‬

;