EN | HE

פתרונות

למידה דיגיטלית

סיור וירטואלי

פתרונות‭ ‬למידה‭ ‬דיגיטלית‭ ‬:

  • פלטפורמה LXP חדשנית

  • ממשק‭ ‬שדרוג‭ ‬ומודרניזציה‭ ‬של‭ ‬מערכות‭ ‬לניהול‭ ‬למידה‭ ‬כולל ®SuccessFactors®‭ ‬SAP

  • 160,000 מודולים ללמידה הכוללים לומדות ,וידאו מיקרולרניג ומעבדות וירטואליותו ספרים דיגיטליים

  • הכשרות‭ ‬לטרנספורמציה‭ ‬דיגיטלית

  • הכשרה‭ ‬דיגיטלית‭ ‬לכל‭ ‬ההסמכות‭ ‬הטכנולוגיות ‬והסמכות‭ ‬מקצעויות‭ ‬כולל‭ ‬הכשרות‭ ‬תקינה

  • לומדות‭ ‬במגוון‭ ‬שפות

  • מדריך‭ ‬תומך‭ ‬וירטואלי

  • התאמת‭ ‬מסלולי‭ ‬למידה‭ ‬לצרכים‭ ‬ארגוניים

  • הטמעה‭ ‬בסביבה‭ ‬הארגונית‭, ‬נגישות‭ ‬ללמידה‭ ‬ישירות‭ ‬מסביבת‭ ‬העבודה

  • כלי‭ ‬בקרה‭ ‬מודרניים‭ ‬לניתוח‭ ‬והצגת‭ ‬תוצאות‭ ‬הלמידה‭ ‬על‭ ‬יעדי‭ ‬הארגון‭ ‬והתוצאות‭ ‬העיסקיות

קטלוג‭ ‬נרחב‭ ‬עם‭ ‬כיסוי‭ ‬ללא‭ ‬תקדים:

160,000 לומדות, וידאו, ספרים ומעבדות בענן

Watch

לומדות מותאמות על בסיס מיפוי ידע, הכשרות מיקרולרנינג, הכשרה דיגיטלית להכנה להסמכות מקצועיות.

Read

ספרים דיגיטליים מובילים בתעשיה, דוגמאות קוד, וחומרי עזר להכנה להסמכות מקצועיות.

Listen

גישה לספרית אודיו הגדולה בשוק, כיסוי מגוון רחב של נושאים: אסטרטגיה, מנהיגות, ומתודולוגיות מובילות כולל DevOps & Agile.

Practice

מעבדות לתרגול מעשי למפתחים, כלים לישום למנהלים Bootcamp, מדריך תומך 24 על 7.

יושם בחברות מובילות בארץ ו 65 אחוז מ-Fortune 500

מערכת למידה חדשנית ומודרנית LXP לחווית למידה אחרת

גישה לסרטוני מיקרולרנינג ישירות מסביבת העבודה, גישה מכל פלטפורמה בארגון באמצעות ממשק וירטואלי

;