EN | HE

הכנת הארגון לטרנספורמציה דיגיטלית.

‭ ‬מערכת‭ ‬למידה‭ ‬מודרנית Percipio‭‬ ‬

יתרונות פורטל הלמידה להכשרת טכנולוגיות, פיתוח וסייבר

למידה מכל מקום ובכל עת עם Percipio
למידה בסביבת Google Analytics
חיפוש קולי – עם אפליקצית הלמידה החדשה Percipio

פתרונות למידה וכלים לאוניברסיטאות

פתרון מוביל לשיפור המימנויות הטכנולוגיות והמיומנויות הרכות.

פתרון מוביל לשיפור המימנויות הטכנולוגיות והמיומנויות הרכות.

;