קטלוג קורסים אונליין

פיתוח וQA
שרתים ומערכות הפעלה חלק א
שרתים ומערכות הפעלה חלק א
אינטרנט ורשתות
בסיסי נתונים
ERP
פיתוח באינטרנט
מיומנויות רכות לIT
ניהול פרויקטים
אסטרטגיה ותפעול
כספים, אדנמיניסטרציה ו HR
פיתוח מנהלים
פיתוח מקצועי ועיסקי
יעילות בפריקטים
מכירות ושירות
אופיס ותוכנות PC חלק א
אופיס ותוכנות PC חלק ב

קורסים

אופיס ותוכנות PC חלק א > Microsoft Office 2010

מיתר היא ספקית בארץ של קורסים של מפתחי תוכן מובילים בעולם המכסים את כל המידע והמיומנויות הנדרשים לפיתוח עובדים ומנהלים.

Microsoft Office 2010: New Features

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Office 2010 New Core Features
1
SkillSoft Course
New Messaging and Collaboration Features in Office 2010
1
SkillSoft Course
Office 2010 Web Apps and New Features in Publisher and Mobile
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2010 New Features for Users Migrating from Office 2003

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
The New Office 2010 Interface, Word 2010, and Excel 2010
1
SkillSoft Course
Outlook 2010 and Collaboration in Office 2010
1
SkillSoft Course
New Features for PowerPoint, Publisher, and Access in Office 2010
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2010: Beginning Word

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Getting Started with Word 2010
1
SkillSoft Course
Formatting and Working with Text in Word 2010
1
SkillSoft Course
Organizing and Arranging Text in Word 2010
1
SkillSoft Course
Moving Around in Word 2010
1
SkillSoft Course
Structuring Word 2010 Documents
1
SkillSoft Course
Reviewing Documents in Word 2010
1
SkillSoft Course
Saving, Sharing, and Printing in Word 2010
1
SkillSoft Course
Customizing the Behavior and Appearance of Word 2010
1
SkillSoft Course
Drawing and Inserting Graphics in Word 2010
1
SkillSoft Course

Microsoft SharePoint 2010: New Features for End Users

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
SharePoint 2010 New Features for End Users
1
SkillSoft Course

Microsoft SharePoint 2010 for End Users

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Getting Started with SharePoint 2010
1
SkillSoft Course
Using SharePoint 2010 with Office 2010
1
SkillSoft Course

Microsoft SharePoint 2010: New Features for Power Users

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Microsoft SharePoint 2010: New Features for Power Users
1
SkillSoft Course

Microsoft SharePoint 2010 for Power Users

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Managing SharePoint 2010 Sites, Lists, and Libraries
1
SkillSoft Course
Managing SharePoint 2010 Pages and Components
1
SkillSoft Course
SharePoint 2010 Security and Business Intelligence
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2010: Beginning Excel

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Getting Started with Excel 2010
1
SkillSoft Course
Applying Basic Data Formatting in Excel 2010
1
SkillSoft Course
Moving and Getting Around in Excel 2010
1
SkillSoft Course
Moving Data and Modifying Worksheets in Excel 2010
1
SkillSoft Course
Saving, Sending, and Printing Excel 2010 Workbooks
1
SkillSoft Course
Using Conditional Formatting, Tables, and Sparklines in Excel 2010
1
SkillSoft Course
Reviewing and Protecting Content in Excel 2010
1
SkillSoft Course
Using Basic Formulas in Excel 2010
1
SkillSoft Course
Using Basic Functions with Excel 2010
1
SkillSoft Course
Inserting Basic Charts in Excel 2010
1
SkillSoft Course
Adding Visuals, Themes, and Styles to Excel 2010 Workbooks
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2010: Beginning Outlook

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Getting Started with Outlook 2010
1
SkillSoft Course
Managing Conversations and Organizing E-mail in Outlook 2010
1
SkillSoft Course
Managing Attachments, Graphics, Signatures, and Autoreplies in Outlook 2010
1
SkillSoft Course
Using the Calendar for Appointments, Events, and Meetings in Outlook 2010
1
SkillSoft Course
Managing Meetings and Customizing the Calendar in Outlook 2010
1
SkillSoft Course
Outlook 2010 Social Connector and Messaging
1
SkillSoft Course
Working with Contacts in Outlook 2010
1
SkillSoft Course
Using the Tasks, Notes, and Journal Features in Outlook 2010
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2010: Advanced Word

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Using Themes, Backgrounds, Watermarks, and Quick Parts in Word 2010
1
SkillSoft Course
Adding Tables of Contents, Footnotes, Hyperlinks, and Bookmarks in Word 2010
1
SkillSoft Course
Forms, Fields, and Mail Merge in Word 2010
1
SkillSoft Course
Managing, Inspecting, and Recovering Word 2010 Documents
1
SkillSoft Course
Creating and Formatting Tables in Word 2010
1
SkillSoft Course
Manipulating Tables in Word 2010
1
SkillSoft Course
Embedding Charts and Tables into Word 2010
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2010: Advanced Excel

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Customizing Visual Elements in Excel 2010
1
SkillSoft Course
Workbook Settings, Conditional Formatting, and Number Formats in Excel 2010
1
SkillSoft Course
Organizing Data and Objects in Excel 2010
1
SkillSoft Course
Verifying Excel 2010 Data and Formulas
1
SkillSoft Course
Automating Excel 2010 Tasks Using Macros
1
SkillSoft Course
Analyzing Data with What-if Analysis in Excel 2010
1
SkillSoft Course
PivotTables and PivotCharts in Excel 2010
1
SkillSoft Course
PivotTable Filters, Calculations, and PowerPivot
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2010: Advanced Outlook

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Formatting E-mail and Configuring Message Options in Outlook 2010
1
SkillSoft Course
Customizing Outlook 2010 and Managing Accounts
1
SkillSoft Course
Managing E-mail with Rules, Automatic Replies, and Alerts in Outlook 2010
1
SkillSoft Course
Working with Files and Folders and Using Search and RSS Feeds in Outlook 2010
1
SkillSoft Course
Data Files, Archiving, and Send/Receive Groups in Outlook 2010
1
SkillSoft Course
Implementing Security with Outlook 2010
1
SkillSoft Course
Accessing Exchange Remotely and Using Forms in Outlook 2010
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2010: Beginning PowerPoint

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Getting Started with PowerPoint 2010
1
SkillSoft Course
Visually Enhancing PowerPoint 2010 Presentations
1
SkillSoft Course
Adding Images to Presentations in PowerPoint 2010
1
SkillSoft Course
Using Multimedia and Animations in PowerPoint 2010
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2010: Advanced PowerPoint

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Using Advanced Slide Show Tools in PowerPoint 2010
1
SkillSoft Course
Collaborating and Sharing Presentations in PowerPoint 2010
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2010: Beginning Access

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Getting Started with Access 2010
1
SkillSoft Course
Creating Basic Tables in Access 2010
1
SkillSoft Course
Data Manipulation and Simple Relationships in Access 2010
1
SkillSoft Course
Introduction to Forms in Access 2010
1
SkillSoft Course
Modifying Basic Forms in Access 2010
1
SkillSoft Course
Introduction to Queries in Access 2010
1
SkillSoft Course
Introduction to Reports in Access 2010
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2010: Beginning Project

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Introduction to Project Management using Project 2010
1
SkillSoft Course
Introduction to Project 2010
1
SkillSoft Course
Initializing a Project with Project 2010
1
SkillSoft Course
Defining Project Properties in Project 2010
1
SkillSoft Course
Building a Schedule with Project 2010
1
SkillSoft Course
Creating Resources in Project 2010
1
SkillSoft Course
Managing Resource Assignments with Project 2010
1
SkillSoft Course
Monitoring Schedule Performance with Project 2010
1
SkillSoft Course
Communicating Project Information with Project 2010
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2010: Advanced Access

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Advanced Importing and Exporting with Access 2010
1
SkillSoft Course
PivotTables and PivotCharts in Access 2010
1
SkillSoft Course
Retrieving, Validating, and Attaching Data in Access 2010
1
SkillSoft Course
Subforms, Subreports, and Conditional Formatting in Access 2010
1
SkillSoft Course
Joins, SQL, and Action Queries in Access 2010
1
SkillSoft Course
Using Access 2010 with SharePoint and Access Services
1
SkillSoft Course
Access 2010 Macros and VBA
1
SkillSoft Course
Optimizing, Securing, and Sharing Access 2010 Databases
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2010: Power User Excel

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Sharing Excel 2010 Workbooks Online and on a Network
1
SkillSoft Course
Using Excel 2010 to Collaborate Online and with Other Office Applications
1
SkillSoft Course
Using Lookup, Reference, Math, and Text Functions in Excel 2010
1
SkillSoft Course
Manipulating Formulas and Using Forms in Excel 2010
1
SkillSoft Course
Using Excel 2010 Data Connections: Web Queries, XML, and Databases
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2010: Advanced Project

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Advanced Customizing with Project 2010
1
SkillSoft Course
Advanced Tools for Managing Multiple Projects with Project 2010
1
SkillSoft Course
Advanced Resource Management with Project 2010
1
SkillSoft Course
Advanced Scheduling Management with Project 2010
1
SkillSoft Course
Advanced Reporting and Management Tools in Project 2010
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2010: Beginning Visio

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Getting Started with Visio 2010
1
SkillSoft Course
Working with Diagrams in Visio 2010
1
SkillSoft Course
Collaboration, Evaluation and Printing in Visio 2010
1
SkillSoft Course

Microsoft OneNote 2010 for End Users

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Microsoft Office 2010: Managing Information with OneNote
1
SkillSoft Course
Microsoft Office 2010: Sharing Information with OneNote
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2010: Lync for End Users

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Microsoft Office 2010: Getting Started with Lync
1
SkillSoft Course
Microsoft Office 2010: Lync Meetings, Calls, Sharing and Collaboration
1
SkillSoft Course