קטלוג קורסים אונליין

פיתוח וQA
שרתים ומערכות הפעלה חלק א
שרתים ומערכות הפעלה חלק א
אינטרנט ורשתות
בסיסי נתונים
ERP
פיתוח באינטרנט
מיומנויות רכות לIT
ניהול פרויקטים
אסטרטגיה ותפעול
כספים, אדנמיניסטרציה ו HR
פיתוח מנהלים
פיתוח מקצועי ועיסקי
יעילות בפריקטים
מכירות ושירות
אופיס ותוכנות PC חלק א
אופיס ותוכנות PC חלק ב

קורסים

אופיס ותוכנות PC חלק א > Microsoft Office 2013

מיתר היא ספקית בארץ של קורסים של מפתחי תוכן מובילים בעולם המכסים את כל המידע והמיומנויות הנדרשים לפיתוח עובדים ומנהלים.

Microsoft Office 2013: Beginning Word

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Performing Basic Tasks in Word 2013
1
SkillSoft Course
Editing and Formatting in Word 2013
1
SkillSoft Course
Using Tables in Word 2013
0.5
SkillSoft Course
Structuring a Document in Word 2013
1
SkillSoft Course
Adding Lists and Objects in Word 2013
0.5
SkillSoft Course

Microsoft Office 2013: Beginning Access

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Creating and Modifying Forms in Access 2013
1
SkillSoft Course
Creating and Modifying Reports in Access 2013
1
SkillSoft Course
Creating and Populating a Database in Access 2013
1
SkillSoft Course
Modifying Tables in Access 2013
1
SkillSoft Course
Creating and Modifying Queries in Access 2013
1
SkillSoft Course

Microsoft Project 2013

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Tools for Tracking Project Performance in Project 2013
1
SkillSoft Course
Resource Management in Project 2013
0.5
SkillSoft Course
Communicate and Finalize Project Information Using Project 2013
1
SkillSoft Course
Task-based Scheduling in Project 2013
1
SkillSoft Course
Setting up a Project in Project 2013
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2013: Advanced Outlook

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Formatting E-mail and Configuring Message Options in Outlook 2013
1
SkillSoft Course
Management and Customization in Outlook 2013
1
SkillSoft Course
Mail Automation, Cleanup, and Storage in Outlook 2013
1
SkillSoft Course
Collaboration and Customization with the Calendar, Contacts and Tasks in Outlook 2013
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2013: Power User Excel

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Sharing and Linking Data, and Adding Office Apps to Excel 2013
0.5
SkillSoft Course
Reviewing and Protecting Content in Excel 2013
1
SkillSoft Course
Advanced Formats and Layouts in Excel 2013
1
SkillSoft Course
Advanced Formulas and Functions in Excel 2013
1
SkillSoft Course
Using Financial Functions and What-If Analysis in Excel 2013
1
SkillSoft Course
Using PivotTables, PivotCharts, and Advanced Charts in Excel 2013
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2013: SharePoint for Power Users

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Configuring Pages, Sites, and Content in SharePoint 2013
1
SkillSoft Course
Configuring Lists, Libraries, E-mail, and Announcements in SharePoint 2013
1
SkillSoft Course
Managing Templates, Views, and Versioning in SharePoint 2013
1
SkillSoft Course
Managing Web Parts, Users, and Groups in SharePoint 2013
1
SkillSoft Course
Using and Configuring Search in SharePoint 2013
1
SkillSoft Course
Workflows, Collaboration, and Analysis in SharePoint 2013
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2013: Advanced Excel

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Creating and Customizing Visual Elements in Excel 2013
1
SkillSoft Course
Customizing Options and Views in Excel 2013
1
SkillSoft Course
Manipulating Data in Excel 2013
1
SkillSoft Course
Data Search, Data Validation, and Macros in Excel 2013
1.5
SkillSoft Course

Microsoft Office 2013: Advanced PowerPoint

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Advanced Slide Shows Tools in PowerPoint 2013
1
SkillSoft Course
Sharing, Printing, Protecting and Delivery Presentations In PowerPoint 2013
1.5
SkillSoft Course

Microsoft Office 2013: Advanced Word

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Advanced Formatting in Word 2013
1
SkillSoft Course
Customizing Document Layout in Word 2013
1
SkillSoft Course
Advanced Table Customization in Word 2013
1
SkillSoft Course
Inserting and Formatting Graphics in Word 2013
1
SkillSoft Course
Navigating and Reviewing Documents in Word 2013
1
SkillSoft Course
Reference Tools and Mail Merge in Word 2013
1
SkillSoft Course
Adjusting Document Views and Customizing the Appearance of Word 2013
1
SkillSoft Course
Sharing and Collaboration in Word 2013
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2013: Beginning Excel

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Creating Workbooks, Worksheets, and Data in Excel 2013
1
SkillSoft Course
Saving and Printing Data in Excel 2013
1
SkillSoft Course
Formatting Cells and Worksheets in Excel 2013
1
SkillSoft Course
Formatting Data in Excel 2013
1
SkillSoft Course
Presenting Data using Conditional Formatting and Sparklines in Excel 2013
1
SkillSoft Course
Performing Calculations Using Functions in Excel 2013
1
SkillSoft Course
Presenting Data in Tables and Charts in Excel 2013
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2013: Beginning Outlook

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Working with E-mail in Outlook 2013
1
SkillSoft Course
Managing E-mail in Outlook 2013
1
SkillSoft Course
Working with Contacts in Outlook 2013
1
SkillSoft Course
Scheduling with Appointments, Events, and Tasks in Outlook 2013
1
SkillSoft Course
Working with Meetings in Outlook 2013
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2013: Beginning PowerPoint

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Creating Presentations in PowerPoint 2013
1
SkillSoft Course
Enhancing PowerPoint 2013 Presentations
1
SkillSoft Course
Animations and Media in PowerPoint 2013
1
SkillSoft Course
Finalizing a PowerPoint 2013 Presentation
1
SkillSoft Course

Microsoft Office 2013: SharePoint for End Users

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Navigating, Lists, Libraries, Alerts, and Document Sets in SharePoint 2013
1
SkillSoft Course
My Site and Social Features in SharePoint 2013
1
SkillSoft Course
Community Sites, Search, and Office Integration in SharePoint 2013
1
SkillSoft Course