קטלוג קורסים אונליין

פיתוח וQA
שרתים ומערכות הפעלה חלק א
שרתים ומערכות הפעלה חלק א
אינטרנט ורשתות
בסיסי נתונים
ERP
פיתוח באינטרנט
מיומנויות רכות לIT
ניהול פרויקטים
אסטרטגיה ותפעול
כספים, אדנמיניסטרציה ו HR
פיתוח מנהלים
פיתוח מקצועי ועיסקי
יעילות בפריקטים
מכירות ושירות
אופיס ותוכנות PC חלק א
אופיס ותוכנות PC חלק ב

קורסים

פיתוח מקצועי ועיסקי > Personal Development

מיתר היא ספקית בארץ של קורסים של מפתחי תוכן מובילים בעולם המכסים את כל המידע והמיומנויות הנדרשים לפיתוח עובדים ומנהלים.

Doing Business Professionally

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Working for Your Inner Boss: Personal Accountability
2
SkillSoft Course
Managing from Within: Self-empowerment
2
SkillSoft Course
Goals and Setting Goals
2
SkillSoft Course
Creating a Positive Attitude
2
SkillSoft Course
Pursuing Successful Lifelong Learning
2
SkillSoft Course
Doing Business Professionally Simulation
0.5
SkillSoft Simulation

Optimizing Your Work/Life Balance

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Optimizing Your Work/Life Balance: Analyzing Your Life Balance
1
SkillSoft Course
Optimizing Your Work/Life Balance: Maintaining Your Life Balance
1
SkillSoft Course
Optimizing Your Work/Life Balance: Taking Control of Your Stress
1
SkillSoft Course
Balancing Your Responsibilities Simulation
0.5
SkillSoft Simulation
Employee Exhaustion: Managing a Well-Balanced Workload
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Managing Workplace Stress
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Creating Work/Life Balance
0.2
SkillSoft Challenge Series

Diversity on the Job

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Diversity on the Job: The Importance of Diversity and the Changing Workplace
1
SkillSoft Course
Diversity on the Job: Diversity and You
1
SkillSoft Course
Developing Workplace Diversity Awareness Simulation
0.5
SkillSoft Simulation
Understanding Workplace Diversity
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Instituting a Dress Code
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Workplace Diversity: Assessing Your Organization
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Managing Diversity
0.2
SkillSoft Challenge Series

Telecommuting and the Remote Employee

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Telecommuting Basics:Maximizing Productivity as a Remote Employee
1
SkillSoft Course
Telecommuting Basics:Communication Strategies for the Remote Employee
1
SkillSoft Course

Generating Creative & Innovative Ideas

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Generating Creative and Innovative Ideas: Enhancing Your Creativity
1
SkillSoft Course
Generating Creative and Innovative Ideas: Maximizing Team Creativity
1
SkillSoft Course
Generating Creative and Innovative Ideas: Verifying and Building on Ideas
1
SkillSoft Course
Executing Innovation
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Getting Ready to Present
0.2
SkillSoft Challenge Series
Creativity: Developing and Communicating Ideas
0.2
SkillSoft Challenge Series
Promoting Creative Thinking
0.2
SkillSoft Challenge Series

Managing Your Career

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Managing Your Career: Creating a Plan
1
SkillSoft Course
Managing Your Career: Getting on the Right Track
1
SkillSoft Course
Managing Your Career: Professional Networking Essentials
1
SkillSoft Course
Managing Your Career: You and Your Boss
1
SkillSoft Course
Managing Your Career: Leveraging the Performance Appraisal
1
SkillSoft Course
Conquering Career Stagnation
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Developing Your Career
0.2
SkillSoft Challenge Series
Building and Managing Upward Relationships
0.2
SkillSoft Challenge Series
Planning Your Career
0.2
SkillSoft Challenge Series
Self Development
0.2
SkillSoft Challenge Series
Managing Your Relationship with Your Boss Simulation
0.5
SkillSoft Simulation

Effective Time Management

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Time Management: Analyzing Your Use of Time
1
SkillSoft Course
Time Management: Planning and Prioritizing Your Time
1
SkillSoft Course
Time Management: Avoiding Time Stealers
1
SkillSoft Course
Coping with Information Overload
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Prioritizing Personal and Professional Responsibilities
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Planning for Interruptions Helps With Procrastination
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Setting and Managing Priorities
0.2
SkillSoft Challenge Series
Coping with Conflicting Priorities
0.2
SkillSoft Challenge Series
Setting Goals
0.2
SkillSoft Challenge Series
Getting Time Under Control
0.2
SkillSoft Challenge Series

Problem Solving and Decision-Making Strategies

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Problem Solving: The Fundamentals
1
SkillSoft Course
Problem Solving: Determining and Building Your Strengths
1
SkillSoft Course
Problem Solving: Digging Deeper
1
SkillSoft Course
Decision Making: The Fundamentals
1
SkillSoft Course
Decision Making: Tools and Techniques
1
SkillSoft Course
Decision Making: Making Tough Decisions
1
SkillSoft Course
Uncovering the Root Problem
0.2
SkillSoft Challenge Series
Playing the Devil's Advocate in Decision Making
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Turning Problems Around with Reverse Brainstorming
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Problem Solving: Process, Tools, and Techniques
0.2
SkillSoft Challenge Series

Dealing with Organizational Change

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Understanding Organizational Change
1
SkillSoft Course
Preparing for Organizational Change
1
SkillSoft Course
Embracing Organizational Change
1
SkillSoft Course
Managing the Stress of Organizational Change
0.1
SkillSoft Business Impact Series
The Importance of Flexibility in the Workplace
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Developing Organizational Agility
0.2
SkillSoft Challenge Series

Critical Thinking Essentials

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Critical Thinking Essentials: What Is Critical Thinking?
1
SkillSoft Course
Critical Thinking Essentials: Applying Critical Thinking Skills
1
SkillSoft Course
Critical Thinking
0.2
SkillSoft Challenge Series

Building and Maintaining Trust

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Building Trust
1
SkillSoft Course
Rebuilding Trust
1
SkillSoft Course
Rebuilding Trust
0.1
SkillSoft Business Impact Series
The Fruits of Integrity: Building Trust at Work
0.2
SkillSoft Challenge Series

Personal Productivity Improvement

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Personal Productivity Improvement: Managing Your Workspace
1
SkillSoft Course
Personal Productivity: Self-organization and Overcoming Procrastination
1
SkillSoft Course
Personal Productivity Improvement: Managing Tasks and Maximizing Productivity
1
SkillSoft Course

Peer Relationships

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
The Value of Peer Relationships
1
SkillSoft Course
Developing Strategic Peer Relationships in Your Organization
1
SkillSoft Course
Forming Peer Relationships and Alliances at Work
1
SkillSoft Course
Peer Political Styles
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Building Better Relationships through Understanding
0.2
SkillSoft Challenge Series
Building Peer Relationships
0.2
SkillSoft Challenge Series

Business Ethics

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Introduction to Workplace Ethics
1
SkillSoft Course
Developing a Code of Ethical Conduct
1
SkillSoft Course
Ethical Decision-making in the Workplace
1
SkillSoft Course
Do You Share Your Organization’s Values?
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Office Politics – What Will You Do?
0.2
SkillSoft Challenge Series
Ethical self- Promotion
0.2
SkillSoft Challenge Series
Ethics, Integrity and Trust
0.2
SkillSoft Challenge Series
The Ethics Enigma
0.2
SkillSoft Challenge Series

Living and Working Abroad in the United States

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
American Work Culture and Values
1
SkillSoft Course
Key Aspects of the American Work Environment
1
SkillSoft Course
Communicating Successfully in the American Workplace
1
SkillSoft Course
Succeeding in the American Workplace
1
SkillSoft Course

Interviewing Strategies for the Interviewee

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Preparing for an Internal Interview
1
SkillSoft Course
Making a Positive Impression in an Internal Interview
1
SkillSoft Course

Campus to Corporate

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Campus to Corporate: Meeting New Expectations
1
SkillSoft Course
Campus to Corporate: Developing a Professional Image
1
SkillSoft Course

Public Speaking Strategies

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Public Speaking Strategies: Preparing Effective Speeches
1
SkillSoft Course
Public Speaking Strategies: Confident Public Speaking
1
SkillSoft Course

Performance under Pressure

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Developing the Right Attitude for Performing under Pressure
1
SkillSoft Course
Taking Action for Performing under Pressure
1
SkillSoft Course
Performing with Others under Pressure
1
SkillSoft Course

Business Etiquette and Professionalism

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Developing Your Reputation of Professionalism with Business Etiquette
1
SkillSoft Course
Professionalism, Business Etiquette, and Personal Accountability
1
SkillSoft Course
Communicating with Professionalism and Etiquette
1
SkillSoft Course
Using Business Etiquette to Build Professional Relationships
1
SkillSoft Course
Business Etiquette in Introductions
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Disciplines of Organizational Learning: Personal Mastery
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Safe Small Talk
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Reframing Negative Situations
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Managing Goals
0.2
SkillSoft Challenge Series
Broadening Your Learning Horizons
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Targeting Personal Learning
0.2
SkillSoft Challenge Series

Perseverance and Resilience

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Developing Character for Perseverance and Resilience
1
SkillSoft Course
Achieving Goals through Perseverance and Resilience
1
SkillSoft Course
Bouncing Back with Perseverance and Resilience
1
SkillSoft Course
Perseverance: Flexibility in Action
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Persevering through Setbacks
0.2
SkillSoft Challenge Series

Decisiveness

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Developing Character for Decisiveness
1
SkillSoft Course
Overcoming the Barriers to Decisiveness
1
SkillSoft Course

Writing Under Pressure

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Writing under Pressure: Preparing for Success
1
SkillSoft Course
Writing under Pressure: The Writing Process
1
SkillSoft Course