קטלוג קורסים אונליין

פיתוח וQA
שרתים ומערכות הפעלה חלק א
שרתים ומערכות הפעלה חלק א
אינטרנט ורשתות
בסיסי נתונים
ERP
פיתוח באינטרנט
מיומנויות רכות לIT
ניהול פרויקטים
אסטרטגיה ותפעול
כספים, אדנמיניסטרציה ו HR
פיתוח מנהלים
פיתוח מקצועי ועיסקי
יעילות בפריקטים
מכירות ושירות
אופיס ותוכנות PC חלק א
אופיס ותוכנות PC חלק ב

קורסים

פיתוח מקצועי ועיסקי > Communication

מיתר היא ספקית בארץ של קורסים של מפתחי תוכן מובילים בעולם המכסים את כל המידע והמיומנויות הנדרשים לפיתוח עובדים ומנהלים.

How to Write an Effective Internal Business Case

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Preparing a Business Case
2.5
SkillSoft Course
Writing a Business Case
2.5
SkillSoft Course
Presenting Your Case
2.5
SkillSoft Course

E-mail Essentials for Business

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Using E-mail and Instant Messaging Effectively
1
SkillSoft Course
Addressing and Redistributing E-mail
1
SkillSoft Course
Managing Your E-mail
1
SkillSoft Course
Final Exam: E-mail Essentials for Business
0.6
SkillSoft Final Exams

Telephone Essentials for Business

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Essential Skills for Professional Telephone Calls
1
SkillSoft Course

Business Writing Basics

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Business Writing: Know Your Readers and Your Purpose
1
SkillSoft Course
Business Writing: How to Write Clearly and Concisely
1
SkillSoft Course
Business Writing: Editing and Proofreading
1
SkillSoft Course
Writing for Business
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Written Communication
0.2
SkillSoft Challenge Series
Final Exam: Business Writing Basics
0.6
SkillSoft Final Exams

Business Grammar Basics

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Business Grammar: Parts of Speech
1
SkillSoft Course
Business Grammar: Working with Words
1
SkillSoft Course
Business Grammar: The Mechanics of Writing
1
SkillSoft Course
Business Grammar: Punctuation
1
SkillSoft Course
Business Grammar: Sentence Construction
1
SkillSoft Course
Business Grammar: Common Usage Errors
1
SkillSoft Course
Final Exam: Business Grammar Basics
1.2
SkillSoft Final Exams

Interpersonal Communication

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Interpersonal Communication: Communicating with Confidence
1
SkillSoft Course
Interpersonal Communication: Targeting Your Message
1
SkillSoft Course
Interpersonal Communication: Listening Essentials
1
SkillSoft Course
Interpersonal Communication: Communicating Assertively
1
SkillSoft Course
Interpersonal Communication: Being Approachable
1
SkillSoft Course
Effective Interpersonal Communications Simulation
0.5
SkillSoft Simulation
Making Yourself Approachable
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Asserting Yourself in the Workplace
0.2
SkillSoft Challenge Series
Final Exam: Interpersonal Communication
0.9
SkillSoft Final Exams

Workplace Conflict

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Workplace Conflict: Recognizing and Responding to Conflict
1
SkillSoft Course
Workplace Conflict: Strategies for Resolving Conflicts
1
SkillSoft Course
Confrontation: What's the Best Approach
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Personal Conflict Styles
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Coping with Accusations in the Workplace
0.2
SkillSoft Challenge Series
Managing Conflict
0.2
SkillSoft Challenge Series
Manager to Manager Conflict
0.2
SkillSoft Challenge Series
Managing Conflict
0.2
SkillSoft Challenge Series

Fundamentals of Working with Difficult People

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Working with Difficult People: Identifying Difficult People
1
SkillSoft Course
Working with Difficult People: How to Work with Aggressive People
1
SkillSoft Course
Working with Difficult People: How to Work with Negative People
1
SkillSoft Course
Working with Difficult People: How to Work with Procrastinators
1
SkillSoft Course
Working with Difficult People: How to Work with Manipulative People
1
SkillSoft Course
Working with Difficult People: How to Work with Self-serving People
1
SkillSoft Course
Working with Difficult People: Dealing with Micromanagers
1
SkillSoft Course
Coping with Aggressive Behavior in the Workplace
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Blame Backfires – Conquer Negative Thinking
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Reacting to Co-workers Who Try Taking Advantage
0.2
SkillSoft Challenge Series

Negotiation Essentials

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Negotiation Essentials: What Is Negotiation?
1
SkillSoft Course
Negotiation Essentials: Planning for Negotiation
1
SkillSoft Course
Negotiation Essentials: Communicating
1
SkillSoft Course
Negotiation Essentials: Persuading
1
SkillSoft Course
Negotiation Essentials: Avoiding Pitfalls in Negotiations
1
SkillSoft Course
Negotiation Essentials
0.5
SkillSoft Simulation
Effective Body Language in Negotiations
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Vendor Negotiations: Choosing the Best Approach
0.2
SkillSoft Challenge Series
Negotiation: Does Location Matter?
0.2
SkillSoft Challenge Series

Emotional Intelligence Essentials

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
What is Emotional Intelligence?
1
SkillSoft Course
Improving Your Emotional Intelligence Skills: Self-awareness and Self-management
1
SkillSoft Course
Using Emotional Intelligence on the Job
1
SkillSoft Course
Emotional Intelligence at Work
0.5
SkillSoft Simulation
How High Is Your EQ?
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Emotional Intelligence at Work
0.2
SkillSoft Challenge Series

Fundamentals of Cross Cultural Communication

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Culture and Its Effect on Communication
1
SkillSoft Course
Communicating Across Cultures
1
SkillSoft Course
Improving Communication in Cross-cultural Relationships
1
SkillSoft Course
Communicating with a Cross-cultural Audience
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Dispute Resolution in International Contracts
0.2
SkillSoft Challenge Series

Getting Results without Direct Authority

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Getting Results without Direct Authority: Building Relationships and Credibility
1
SkillSoft Course
Getting Results without Direct Authority: Persuasive Communication
1
SkillSoft Course
Getting Results without Direct Authority: Reciprocity
1
SkillSoft Course
Getting Results without Direct Authority: Influencing Your Boss
1
SkillSoft Course
Influencing Key Decision Makers
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Influence and Persuasion
0.2
SkillSoft Challenge Series

Listening Essentials

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Listening Essentials: The Basics of Listening
1
SkillSoft Course
Listening Essentials: Improving Your Listening Skills
1
SkillSoft Course
Effective Listening
0.2
SkillSoft Challenge Series
Listening with Skill
0.2
SkillSoft Challenge Series
Final Exam: Listening Essentials
0.4
SkillSoft Final Exams

Constructive Feedback and Criticism

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Giving Feedback
1
SkillSoft Course
Giving Constructive Criticism
1
SkillSoft Course
Receiving Feedback and Criticism
1
SkillSoft Course
Criticism in Context
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Giving Appropriate Feedback
0.2
SkillSoft Challenge Series
Giving Feedback to Coworkers
0.2
SkillSoft Challenge Series

Anger Management Essentials

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Anger Management Essentials: Understanding Anger
1
SkillSoft Course
Anger Management Essentials: Managing and Controlling Anger
1
SkillSoft Course

Communicating Effectively with the 'C' Level

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Preparing to Communicate Effectively at the 'C' Level
1
SkillSoft Course
Techniques for Communicating Effectively with Senior Executives
1
SkillSoft Course

Running Effective Business Meetings

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Preparing for Effective Business Meetings
1
SkillSoft Course
Managing Effective Business Meetings
1
SkillSoft Course
Dealing with Common Meeting Problems
1
SkillSoft Course
When Too Many Meetings Are Just Too Much
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Making Meetings Work
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Managing Meetings for Productivity and Effectiveness
0.2
SkillSoft Challenge Series

Basic Presentation Skills

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Basic Presentation Skills: Planning a Presentation
1
SkillSoft Course
Basic Presentation Skills: Creating a Presentation
1
SkillSoft Course
Basic Presentation Skills: Delivering a Presentation
1
SkillSoft Course
Handling Difficult Questions as a Presenter
0.1
SkillSoft Business Impact Series

Communicate with Diplomacy and Tact

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
The Impact of Situation and Style When Communicating with Diplomacy and Tact
1
SkillSoft Course
Strategies for Communicating with Tact and Diplomacy
1
SkillSoft Course
Delivering a Difficult Message with Diplomacy and Tact
1
SkillSoft Course

Professional Networking Essentials

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Professional Networking Essentials: Finding Opportunities To Make Connections
1
SkillSoft Course
Professional Networking Essentials: Developing Confidence
1
SkillSoft Course

Writing Skills for Technical Professionals

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Writing for Technical Professionals: Preparation and Planning
1
SkillSoft Course
Writing for Technical Professionals: Effective Writing Techniques
2
SkillSoft Course