קטלוג קורסים אונליין

פיתוח וQA
שרתים ומערכות הפעלה חלק א
שרתים ומערכות הפעלה חלק א
אינטרנט ורשתות
בסיסי נתונים
ERP
פיתוח באינטרנט
מיומנויות רכות לIT
ניהול פרויקטים
אסטרטגיה ותפעול
כספים, אדנמיניסטרציה ו HR
פיתוח מנהלים
פיתוח מקצועי ועיסקי
יעילות בפריקטים
מכירות ושירות
אופיס ותוכנות PC חלק א
אופיס ותוכנות PC חלק ב

קורסים

פיתוח מנהלים > Management

מיתר היא ספקית בארץ של קורסים של מפתחי תוכן מובילים בעולם המכסים את כל המידע והמיומנויות הנדרשים לפיתוח עובדים ומנהלים.

The Fundamentals of Business Crises Management

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Is Your Company Prepared for a Crisis?
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Demonstrating Accountability in a Crisis Situation
0.2
SkillSoft Challenge Series
Perseverance and Flexibility in Times of Crisis
0.2
SkillSoft Challenge Series

Managing Organizational Change

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Managing Change: Understanding Change
1
SkillSoft Course
Managing Change: Building Positive Support for Change
1
SkillSoft Course
Managing Change: Dealing with Resistance to Change
1
SkillSoft Course
Managing Change: Sustaining Organizational Change
1
SkillSoft Course
Communicating Properly during Layoffs
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Involving Employees in Corporate Change
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Communicating Organizational Change
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Developing People
0.2
SkillSoft Challenge Series
Beyond Change: Working with Agility
0.1
SkillSoft Business Impact Series

Business Coaching Essentials

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Business Coaching: Getting Ready to Coach
1
SkillSoft Course
Business Coaching: Conducting Coaching Sessions
1
SkillSoft Course
Business Coaching: Building the Coaching Relationship
1
SkillSoft Course
Business Coaching: Using Different Coaching Styles
1
SkillSoft Course
The Art of Effective Coaching
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Coaching
0.2
SkillSoft Challenge Series

Management Essentials

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Management Essentials: Directing Others
1
SkillSoft Course
Management Essentials: Delegating
1
SkillSoft Course
Management Essentials: Developing Your Direct Reports
1
SkillSoft Course
Management Essentials: Confronting Difficult Employee Behavior
1
SkillSoft Course
Management Essentials: Managing a Diverse Team
1
SkillSoft Course
Management Essentials: Treating Your Direct Reports Fairly
1
SkillSoft Course
Management Essentials: Caring about Your Direct Reports
1
SkillSoft Course
Acting Decisively
0.2
SkillSoft Challenge Series
Employee Dismissal
0.2
SkillSoft Challenge Series
Managing Fairly
0.1
SkillSoft Business Impact Series

First Time Manager Essentials

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
First Time Manager: Understanding a Manager's Role
1
SkillSoft Course
First Time Manager: Challenges
1
SkillSoft Course
First Time Manager: Meeting Expectations
1
SkillSoft Course
Making the Move Into Management
0.2
SkillSoft Challenge Series
Adopting the Appropriate Management Style
0.2
SkillSoft Challenge Series

Performance Appraisal Essentials

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Performance Appraisal Essentials: Planning for Appraisals
1
SkillSoft Course
Performance Appraisal Essentials: Conducting Traditional Appraisals
1
SkillSoft Course
Performance Appraisal Essentials: 360-degree Appraisals
1
SkillSoft Course
Preparing for Your Performance Appraisal
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Selecting the Appropriate Performance-appraisal Method
0.2
SkillSoft Challenge Series

Talent Management Essentials

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Talent Management: Basics
1
SkillSoft Course
Talent Management: Planning
1
SkillSoft Course
Talent Management: Acquiring Talent
1
SkillSoft Course
Talent Management: Developing and Engaging Talent
1
SkillSoft Course
Talent Management: Retaining Talent
1
SkillSoft Course
Attracting and Retaining Talent
0.2
SkillSoft Challenge Series

Essentials of Managing Technical Professionals

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Transitioning from Technical Professional to Management
1
SkillSoft Course
Strategies for Transitioning to Technical Management
1
SkillSoft Course
Managing Technical Professionals
1
SkillSoft Course

Workforce Generations

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Managing Workforce Generations: Introduction to Cross-generational Employees
1
SkillSoft Course
Managing Workforce Generations: Working with a Multigenerational Team
1
SkillSoft Course
Managing Workforce Generations: Working with the 21st-century Generation Mix
1
SkillSoft Course
Managing an Aging Workforce
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Developing the Next Generation
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Understanding the Motives of Millennials
0.1
SkillSoft Business Impact Series

Managing Experts

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Meeting the Needs of Your Experts
1
SkillSoft Course
Overcoming Challenges When Managing Experts
1
SkillSoft Course
Managing Top Performers is Always Easy…Right?
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Recognizing Natural Leaders
0.2
SkillSoft Challenge Series

Advanced Management Skills

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Developing a High-performance Organization
1
SkillSoft Course
Cross-functional Strategic Management
1
SkillSoft Course
Managing for Rapid Change and Uncertainty
1
SkillSoft Course
Managing High Performers
1
SkillSoft Course
Managing New Managers
1
SkillSoft Course
Managing Experienced Managers
1
SkillSoft Course
Developing Adaptable Managers
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Assessing Employees for Cultural Adaptability
0.2
SkillSoft Challenge Series
Considering Key Features of a Policy and Procedure Manual
0.2
SkillSoft Challenge Series
Employee Engagement
0.2
SkillSoft Challenge Series
Delivering Bad News Effectively
0.2
SkillSoft Challenge Series
Building Upward Relationships
0.2
SkillSoft Challenge Series

Strategies for Successful Employee On-boarding

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Strategies for Successful Employee Onboarding: An Introduction
1
SkillSoft Course
Strategies for Successful Employee Onboarding: Getting Started
1
SkillSoft Course
Strategies for Successful Employee Onboarding: Assessing Program Success
1
SkillSoft Course

Managing during Difficult Times

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Communicating during Difficult Times
1
SkillSoft Course
Managing Resources during Difficult Times
1
SkillSoft Course
Managing Attitudes during Difficult Times
1
SkillSoft Course

Dismissing an Employee

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Preparing to Dismiss an Employee
1
SkillSoft Course
Managing the Dismissal of an Employee
1
SkillSoft Course

Delegation Essentials

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Delegation Essentials: An Introduction to Delegating
1
SkillSoft Course
Delegation Essentials: The Delegation Process
1
SkillSoft Course
Delegation Essentials: Overcoming Delegation Problems
1
SkillSoft Course
Delegating Appropriate Tasks
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Developing Employees through Delegation
0.2
SkillSoft Challenge Series

Business Execution

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Business Execution: Understanding the Fundamentals
1
SkillSoft Course
Business Execution: Crafting a Business Strategy that Executes
1
SkillSoft Course
Business Execution: Linking Strategy to People and Operations
1
SkillSoft Course
Business Execution: Monitoring and Evaluating Initiatives
1
SkillSoft Course
Fostering a Business Execution Culture
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Pave your own path
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Performance Dashboard or Scorecard?
0.1
SkillSoft Business Impact Series

Essential Mentoring Techniques

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Essential Mentoring Techniques: Mentoring Fundamentals
1
SkillSoft Course
Essential Mentoring Techniques: Designing and Initiating Mentoring Programs
1
SkillSoft Course
Essential Mentoring Techniques: Building and Maintaining Mentoring Relationships
1
SkillSoft Course
Essential Mentoring Techniques: Evaluating and Ending the Mentoring Program
1
SkillSoft Course

Thinking Like a CFO

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Thinking Like a CFO: Mind-set and Financial Priorities
1
SkillSoft Course
Thinking Like a CFO: Making Financial Decisions
1
SkillSoft Course
Thinking Like a CFO: Preparing and Presenting a Business Case
1
SkillSoft Course
Thinking Like a CFO: Managing Risk
1
SkillSoft Course

Essentials of Facilitating

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Using Facilitation Skills as a Manager
1
SkillSoft Course
Facilitating Collaborative Processes
1
SkillSoft Course
Challenges of Facilitating
1
SkillSoft Course

Effectively Managing Top Performers

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Engaging Top Performers
1
SkillSoft Course
Retaining Top Performers
1
SkillSoft Course
Overcoming Challenges of Managing Top Performers
1
SkillSoft Course

Managing Problem Performance

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Recognizing and Diagnosing Problem Performance
1
SkillSoft Course
First Steps for Turning Around a Performance Problem
1
SkillSoft Course
Using Progressive Discipline to Correct Problem Performance
1
SkillSoft Course
Preventing Problem Performance
1
SkillSoft Course
Underperforming employee-now what?
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Managing Performance
0.2
SkillSoft Challenge Series

Difficult Conversations

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Preparing for a Difficult Conversation
1
SkillSoft Course
Having a Difficult Conversation
1
SkillSoft Course
Handling Difficult Conversations Effectively
1
SkillSoft Course

Performance Management

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Planning for Performance
1
SkillSoft Course
Monitoring and Improving Performance
1
SkillSoft Course
Reviewing and Rewarding Performance
1
SkillSoft Course