קטלוג קורסים אונליין

פיתוח וQA
שרתים ומערכות הפעלה חלק א
שרתים ומערכות הפעלה חלק א
אינטרנט ורשתות
בסיסי נתונים
ERP
פיתוח באינטרנט
מיומנויות רכות לIT
ניהול פרויקטים
אסטרטגיה ותפעול
כספים, אדנמיניסטרציה ו HR
פיתוח מנהלים
פיתוח מקצועי ועיסקי
יעילות בפריקטים
מכירות ושירות
אופיס ותוכנות PC חלק א
אופיס ותוכנות PC חלק ב

קורסים

כספים, אדנמיניסטרציה ו HR  > Finance & Accounting

מיתר היא ספקית בארץ של קורסים של מפתחי תוכן מובילים בעולם המכסים את כל המידע והמיומנויות הנדרשים לפיתוח עובדים ומנהלים.

Finance and Accounting Essentials for Non-financial Professionals

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Principles of Accounting and Finance for Non-financial Professionals
1
SkillSoft Course
Cash Flow Management Essentials for Non-financial Professionals
1
SkillSoft Course
The Time Value of Money and Investment Decisions for Non-financial Professionals
1
SkillSoft Course
The Essentials of Budgeting for Non–financial Professionals
1
SkillSoft Course
Financial Statements for Non-financial Professionals
1
SkillSoft Course
Analyzing Financial Statements for Non-financial Professionals
1
SkillSoft Course
Increasing Cash Flow in Times of Need
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Attracting New Investors – Keeping Presentations Focused
0.1
SkillSoft Business Impact Series
What is your Gross Profit Margin Ratio really saying?
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Recognizing The Value of Intangible Assets
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Recession: How it Affects Business
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Assessing Nonrecurring Items in Income Statements
0.1
SkillSoft Business Impact Series
The Time Value of Money: Possible Pitfalls
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Depreciation Methods
0.2
SkillSoft Challenge Series
Using Financial Analysis for Credit Decisions
0.2
SkillSoft Challenge Series

Accounting Fundamentals

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Basic Accounting Principles and Framework
1
SkillSoft Course
The Accounting Equation and Financial Statements
1
SkillSoft Course
The Accounting Cycle and Accrual Accounting
1
SkillSoft Course
Accounting Transactions and Books of Account
1
SkillSoft Course
Trial Balance & Adjusting Entries
1
SkillSoft Course
The Income Statement
1
SkillSoft Course
The Balance Sheet
1
SkillSoft Course
The Cash Flow Statement
1
SkillSoft Course
Accounting for Companies' Stock Transactions and Dividends
1
SkillSoft Course
Outsourcing Financial Activities
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Accounting for Sales Returns
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Deconstructing the Balance Sheet
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Final Exam: Accounting Fundamentals
1.8
SkillSoft Final Exams

Budgeting Essentials

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Organizational Budgeting Activities and the Master Budget
1
SkillSoft Course
Planning and Preparing an Operating Budget
1
SkillSoft Course
Preparing Operating Budgets and the Cash Budget
1
SkillSoft Course
Using Budgets for Management and Control
1
SkillSoft Course
Final Exam: Budgeting Essentials
0.8
SkillSoft Final Exams

Auditing Essentials

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Introduction to Auditing
1
SkillSoft Course
Auditing for Internal Control and Risk Assessment
1
SkillSoft Course
Auditing the Revenue Cycle
1
SkillSoft Course
Auditing for Cash and Inventories
1
SkillSoft Course
Using Audits to Help Prevent Business Fraud
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Establishing the Role of the Audit Department
0.2
SkillSoft Challenge Series
Final Exam: Auditing Essentials
0.8
SkillSoft Final Exams

Capital Budgeting Essentials

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Capital Budgeting: The Capital Budgeting Process
1
SkillSoft Course
Capital Budgeting: Net Present Value and Internal Rate of Return
1
SkillSoft Course
Capital Budgeting: Discounted Payback Period and Profitability Index
1
SkillSoft Course
Capital Budgeting: Capital Allocation
1
SkillSoft Course
Final Exam: Capital Budgeting Essentials
0.8
SkillSoft Final Exams