קטלוג קורסים אונליין

פיתוח וQA
שרתים ומערכות הפעלה חלק א
שרתים ומערכות הפעלה חלק א
אינטרנט ורשתות
בסיסי נתונים
ERP
פיתוח באינטרנט
מיומנויות רכות לIT
ניהול פרויקטים
אסטרטגיה ותפעול
כספים, אדנמיניסטרציה ו HR
פיתוח מנהלים
פיתוח מקצועי ועיסקי
יעילות בפריקטים
מכירות ושירות
אופיס ותוכנות PC חלק א
אופיס ותוכנות PC חלק ב

קורסים

אסטרטגיה ותפעול > Operations

מיתר היא ספקית בארץ של קורסים של מפתחי תוכן מובילים בעולם המכסים את כל המידע והמיומנויות הנדרשים לפיתוח עובדים ומנהלים.

Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Enterprise-Wide Deployment

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Lean and Six Sigma
2
SkillSoft Course
Six Sigma Projects and the Black Belt Role
2
SkillSoft Course
Six Sigma Leadership and Change Management
2
SkillSoft Course
Final Exam: Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Enterprise-Wide Deployment
1.2
SkillSoft Final Exams

Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Organizational Process Management and Measures

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Critical Requirements and Benchmarking for Six Sigma
2
SkillSoft Course
Business Performance and Financial Measures in Six Sigma
2
SkillSoft Course
Final Exam: Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Organizational Process Management and Measures
0.8
SkillSoft Final Exams

Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Team Management

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Forming Project Teams for Six Sigma
2
SkillSoft Course
Motivation and Communication in Six Sigma Teams
2
SkillSoft Course
Managing Six Sigma Team Performance
2
SkillSoft Course
Final Exam: Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Team Management
1.2
SkillSoft Final Exams

Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Define

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Using Voice of the Customer in Six Sigma
2
SkillSoft Course
Developing Project Charters and Tracking Six Sigma Projects
1.5
SkillSoft Course
Final Exam: Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Define
0.7
SkillSoft Final Exams

Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Measure

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Process Characteristics for Six Sigma
2
SkillSoft Course
Data Collection and Measurement in Six Sigma
2
SkillSoft Course
Six Sigma Measurement Systems
2
SkillSoft Course
Basic Statistics and Graphical Methods for Six Sigma
2
SkillSoft Course
Probability for Six Sigma
2
SkillSoft Course
Process Capability for Six Sigma
2
SkillSoft Course
Final Exam: Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Measure
2.4
SkillSoft Final Exams

Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Analyze

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Correlation and Regression Analysis in Six Sigma
1.5
SkillSoft Course
Multivariate Analysis and Attribute Data Analysis in Six Sigma
2
SkillSoft Course
Hypothesis Testing Concepts and Tests for Means in Six Sigma
2
SkillSoft Course
Tests for Variances and Proportions, ANOVA, and Chi-square Tests in Six Sigma
2
SkillSoft Course
Nonparametric Tests in Six Sigma Analysis
2
SkillSoft Course
Nonstatistical Analysis Methods in Six Sigma
2
SkillSoft Course
Final Exam: Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Analyze
2.3
SkillSoft Final Exams

Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Improve

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Designing and Planning Experiments in Six Sigma
2
SkillSoft Course
Conducting Experiments and Analyzing Results in Six Sigma
2
SkillSoft Course
Improvement Methods and Implementation Issues in Six Sigma
2
SkillSoft Course
Final Exam: Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Improve
1.2
SkillSoft Final Exams

Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Control

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Statistical Process Control (SPC) in Six Sigma
2
SkillSoft Course
Nonstatistical Control Tools and Maintaining Controls in Six Sigma
2
SkillSoft Course
Sustaining Improvements and Gains from Six Sigma Projects
2
SkillSoft Course
Final Exam: Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Control
1.2
SkillSoft Final Exams

Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Design for Six Sigma (DFSS) Frameworks and Methodologies

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Common Design for Six Sigma Methodologies, Design for X, and Robust Design
2
SkillSoft Course
Special Design Tools in Design for Six Sigma
2
SkillSoft Course
Final Exam: Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Design for Six Sigma (DFSS) Frameworks and Methodologies
0.8
SkillSoft Final Exams

Fundamentals of Lean for Business Organizations

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Introduction to Lean for Service and Manufacturing Organizations
1
SkillSoft Course
Using Lean for Perfection and Quality
1
SkillSoft Course
Lean Tools and Techniques for Flow and Pull
1
SkillSoft Course
Reducing Waste and Streamlining Value Flow Using Lean
1
SkillSoft Course
Value Stream Mapping in Lean Business
1
SkillSoft Course
Applying Lean in Service and Manufacturing Organizations
1
SkillSoft Course
Five Steps to Perfection: Implementing Lean
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Value Stream Maps for Non-manufacturing Processes
0.1
SkillSoft Business Impact Series

Operations Management

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Operations Management and the Organization
1
SkillSoft Course
Operations Management: Product and Service Management
1
SkillSoft Course
Operations and Supply Chain Management
1
SkillSoft Course
Operations Management: Inventory Management
1
SkillSoft Course
Operations Management: Forecasting and Capacity Planning
1
SkillSoft Course
Operations Management: Operations Scheduling
1
SkillSoft Course
Operations Management: Management of Quality
1
SkillSoft Course
Operations Management: Facilities Planning and Management
1
SkillSoft Course

Managing Customer-Driven Process Improvement

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Customer-driven Process Improvement: Basic Framework
1
SkillSoft Course
Customer-driven Process Improvement: Identifying Customer Needs
1
SkillSoft Course
Customer-driven Process Improvement: From Customer Needs to Process Requirements
1
SkillSoft Course
Customer-Driven Process Improvement: Mapping and Measuring Processes
1
SkillSoft Course
Customer-driven Process Improvement: Analyzing Process Problems
1
SkillSoft Course
Customer-Driven Process Improvement: Identifying Improvement Ideas and Solutions
1
SkillSoft Course
Customer-driven Process Improvement: Implementing and Maintaining Improvements
1
SkillSoft Course

Purchasing and Vendor Management Essentials

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Fundamentals of Purchasing and Vendor Management
1
SkillSoft Course
Purchasing: Finding Sources of Supply
1
SkillSoft Course
Selecting Suppliers and Administering Contracts
1
SkillSoft Course
Evaluating Supplier Performance and Managing Supplier Relationships
1
SkillSoft Course

Six Sigma: Champion Training

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Introduction to Six Sigma for Champions
3
SkillSoft Course
Six Sigma Process Improvement
3
SkillSoft Course
Six Sigma Projects and Project Teams
2.5
SkillSoft Course
Managing and Deploying Six Sigma
3.5
SkillSoft Course

Certified Manager of Quality/Organizational Excellence

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Leadership
2.5
SkillSoft Course
Team Dynamics
2
SkillSoft Course
Developing and Deploying Strategic Plans
2.5
SkillSoft Course
Managerial Skills and Abilities
2.5
SkillSoft Course
Communication Skills and Project Management
2
SkillSoft Course
Quality Systems, Models, and Theories
2
SkillSoft Course
Problem-Solving and Process Management Tools
2.5
SkillSoft Course
Measurement: Assessment and Metrics
1.5
SkillSoft Course
Customer-Focused Management
2.5
SkillSoft Course
Supply Chain Management
1.5
SkillSoft Course
Training and Development
2
SkillSoft Course

Six Sigma Green Belt: Six Sigma and the Organization

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Six Sigma and Lean in the Organization
2.5
SkillSoft Course
Design for Six Sigma in the Organization
2
SkillSoft Course

Six Sigma Green Belt: Define

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Processes and Customer Analysis in Six Sigma Projects
2.5
SkillSoft Course
Basics of Six Sigma Projects and Teams
2.5
SkillSoft Course
Tools for Planning and Managing Six Sigma Project Opportunities
2.5
SkillSoft Course
Using Six Sigma Analysis Tools and Metrics for Project Decisions
1.5
SkillSoft Course

Six Sigma Green Belt: Measure

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Modeling and Analyzing Processes in Six Sigma
2
SkillSoft Course
Statistics and Probability in Six Sigma
2
SkillSoft Course
Data Classification and Collection in Six Sigma
1.5
SkillSoft Course
Summarizing and Presenting Data in Six Sigma
1.5
SkillSoft Course
Probability Distributions and Measurement Systems Analysis in Six Sigma
2
SkillSoft Course
Measuring Process Capability and Performance in Six Sigma
2
SkillSoft Course

Six Sigma Green Belt: Analyze

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Exploratory Data Analysis in Six Sigma
1.5
SkillSoft Course
Introduction to Hypothesis Testing and Testing for Means in Six Sigma
2
SkillSoft Course
Hypothesis Tests for Variances, Proportions, ANOVA, and Chi-Square in Six Sigma
1.5
SkillSoft Course

Six Sigma Green Belt: Improve and Control

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Design of Experiments and Validation of Solutions in Six Sigma
1.5
SkillSoft Course
Statistical Process Control and Control Plans in Six Sigma
1.5
SkillSoft Course
Using Basic Control Charts in Six Sigma
2.5
SkillSoft Course

The Foundations of Six Sigma

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Lean and Six Sigma
2
SkillSoft Course
Are You Listening to Your Customers?
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Quick Wins in Six Sigma Implementation
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Six Sigma Versus TQM
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Lean Inbound Transportation
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Promoting Six Sigma in the Workplace
0.1
SkillSoft Business Impact Series
A Critical-to-quality Tree – What’s That?
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Basic Measurement Concepts in Six Sigma
0.1
SkillSoft Business Impact Series
Does your Business Really Need Six Sigma?
0.2
SkillSoft Challenge Series
Identifying Candidates for Key Six Sigma Roles
0.2
SkillSoft Challenge Series
Kaizen Events
0.1
SkillSoft Business Impact Series

Test Preps

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
TestPrep Six Sigma Green Belt (SSGB)
4
SkillSoft Testprep Exams