קטלוג קורסים אונליין

פיתוח וQA
שרתים ומערכות הפעלה חלק א
שרתים ומערכות הפעלה חלק א
אינטרנט ורשתות
בסיסי נתונים
ERP
פיתוח באינטרנט
מיומנויות רכות לIT
ניהול פרויקטים
אסטרטגיה ותפעול
כספים, אדנמיניסטרציה ו HR
פיתוח מנהלים
פיתוח מקצועי ועיסקי
יעילות בפריקטים
מכירות ושירות
אופיס ותוכנות PC חלק א
אופיס ותוכנות PC חלק ב

קורסים

בסיסי נתונים > Oracle 11g

מיתר היא ספקית בארץ של קורסים של מפתחי תוכן מובילים בעולם המכסים את כל המידע והמיומנויות הנדרשים לפיתוח עובדים ומנהלים.

Oracle Database 11g: New Features For Administrators

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Oracle Database 11g: Installation and Upgrade Enhancements
2.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Storage Enhancements
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Change Management Overview and SQL Plan Management
2.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Database Replay and Automatic SQL Tuning
2.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Intelligent Infrastructure Enhancements
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Performance Enhancements
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Partitioning and Storage-Related Enhancements
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Using RMAN Enhancements, Flashback and LogMiner
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Diagnostic Enhancements and Using the Data Recovery Advisor
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: New Security Features
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: SecureFiles and Miscellaneous New Features
2.5
SkillSoft Course

Oracle Database 11g: Administration Workshop I

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Oracle Database 11g: Database Architecture and Installation
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Database Creation, Instance Management, and Connectivity
2.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Storage Structures and User Security
2.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Managing the Schema, Data, and Concurrency
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Managing Undo Data, Database Security, and Maintenance
2.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Performance Monitoring, Recovery Concepts and Backup
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Recovering, Moving, and Enhancing the Oracle Database
2.25
SkillSoft Course

Oracle Database 11g: Administration Workshop II

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Oracle Database 11g: Database Architecture and ASM
1.75
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Configuring for Recovery
1.75
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Configuring for Backups
2.75
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Using RMAN for Recovery
1.75
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Supporting RMAN and Using Flashback Technology
2.25
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Diagnosing the Database and Managing Memory
2.25
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Database Performance and Space Management
2.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Managing Resources and Task Automation
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Globalization
1.25
SkillSoft Course

Oracle Database 11g: SQL and PL/SQL New Features

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Getting Started with SQL and PL/SQL New Features
1.75
SkillSoft Course
Using Dynamic SQL and Implementing Performance Improvements
1.25
SkillSoft Course
Using Trigger, Data Warehousing, and Pivoting Enhancements
1.25
SkillSoft Course
Using the PL/SQL Debugger, Collections and Data Warehousing
1.25
SkillSoft Course

Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Oracle Database 11g: Using SQL to Query Your Database
2.25
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Conversion Functions, Group Functions, and Joins
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Subqueries, Set Operators, and Data Manipulation
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Using DDL, Views, Sequences, Indexes, and Synonyms
1.75
SkillSoft Course

Oracle Database 11g: SQL Fundamentals II

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Oracle Database 11g: Controlling User Access and Managing Schema Objects
1.75
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Data Dictionary Views and Large Data Sets
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Managing Data in Different Time Zones
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Using Subqueries and Regular Expressions
1.75
SkillSoft Course

Oracle Database 11g: PL/SQL Fundamentals

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Oracle Database 11g: PL/SQL Variables, Attributes, and Executable Statements
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Using DML, DDL, Cursors, Control Structures, and Loops
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Using Data Types, INDEX BY Tables, and Cursors in PL/SQL
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Working with Exceptions, Subprograms, JDeveloper, and REF Cursors
2
SkillSoft Course

Oracle Database 11g: Develop PL/SQL Program Units

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Oracle Database 11g: Subprograms, Packages, and Exception Handling in PL/SQL
2.25
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Packages, Dynamic SQL, and Coding Considerations in PL/SQL
2.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Using Triggers, the PL/SQL Compiler, and Managing Code
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Managing PL/SQL Code and Dependencies
1.25
SkillSoft Course

Oracle Database 11g: Introduction to SQL

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Oracle Database 11g: Querying a Database with SQL
2.25
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Conversion Functions, Conditional Expressions, Group Functions, and Joins
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Manipulating Queries and Data
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Using DDL, Views, and Schema Objects
1.75
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Controlling User Access and Managing Objects
1.75
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Managing Data Dictionary Views and Large Data Sets
1.75
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Managing Time Zones and Datetime Functions
1.25
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Subqueries and Regular Expressions
1.8
SkillSoft Course

Oracle Database 11g: Program with PL/SQL

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Oracle Database 11g: Getting Started With PL/SQL
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Using DML, DDL, Cursors, Loops, and Control Structures
1.25
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Using Data Types, INDEX BY Tables, and Cursors
1.75
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Using Exceptions, Subprograms, JDeveloper, and REF Cursors
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Subprograms, Packages, and Exception Handling
2.25
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Packages, Dynamic SQL, and Coding Considerations
2.25
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Using Triggers and the PL/SQL Compiler
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: PL/SQL Code and Dependency Management
1.25
SkillSoft Course

Oracle Database 11g: Performance Tuning

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Oracle Database 11g: Performance Tuning Methodology and Tools
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Using AWR and Defining Problems
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Metrics, Alerts, Baselines, AWR Tools, and Services
2.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Problem SQL Statements and Oracle Optimizer
2.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: SQL Performance Management and Database Replay
2.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Shared Pool and Buffer Cache Tuning
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Tuning PGA, Temporary Space, and AMM
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Segment Space, I/O, and Performance Tuning
2.5
SkillSoft Course

Oracle Database 11g: SQL Tuning

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Oracle Database 11g: Architecture, SQL Tuning, and Optimization
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Indexes, Access Paths, and Join Operations
2.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Execution Plans and Star Transformations
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Optimizer Statistics, Hints, and Cursor Sharing
3
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Application Tracing and Automatic SQL Tuning
2.5
SkillSoft Course

Oracle Database 11g: Secure Backup

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Oracle Database 11g: Configuring OSB and Security
1
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Securing Domain and Data in Oracle Secure Backup
1
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: RMAN and Oracle Secure Backup
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Managing Backups and Infrastructure
1
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Tape Vaulting, Duplication, and Tuning
1.5
SkillSoft Course

Oracle Database 11g: RAC Administration

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Oracle Database 11g: Installation of Clusterware and RAC
3
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: RAC Database and Oracle Clusterware Administration
3
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: RAC Performance Tuning
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Configure, Manage, and Use Services in RAC
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Diagnosing Oracle Clusterware and Node Management
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: High Availability in RAC
2
SkillSoft Course

Oracle Database 11g: Security

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Oracle Database 11g: Introduction to Database Security and Solutions
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Database Security
1
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Database Auditing
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Basic User and Strong Authentication
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Enterprise User Security and Proxy Authentication
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Privileges, Roles, and Application Contexts
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Virtual Private Database
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Oracle Label Security and the Data Masking Pack
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Encryption Concepts
1
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Transparent Data Encryption
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Oracle Net Services and Listener Security
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g: Firewalls, Oracle Connection Manager, and SQL*Plus Security
1.5
SkillSoft Course

Oracle Database 11g: New Features for Administrators Release 2

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Oracle Database 11g Release 2: Installation and Oracle Restart
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: ASM, Storage and Partitioning Enhancements
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: Oracle Partitioning and Security Features
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: Using Change Management Solutions
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: Intelligent Infrastructure Enhancements
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: Diagnosability Enhancements
1
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: SQL Monitoring and Performance Enhancements
1
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: Application Performance Enhancements
1
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: Backup, Recover, Archive, and Repair Data
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: Oracle Scheduler and Secure Backup
1
SkillSoft Course

Oracle Database 11g: Administration Workshop I Release 2

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Oracle Database 11g Release 2: Database Architecture and Installation
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: Database Creation and Instance Management
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: The ASM Instance and Network Connectivity
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: Storage Structures and User Security
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: Managing Concurrency, Undo, and Auditing
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: Managing Database Maintenance and Performance
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: Backup and Recovery
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: Moving Data and Oracle Support
1.5
SkillSoft Course

Oracle Database 11g: Administration Workshop II Release 2

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Oracle Database 11g Release 2: Database Architecture and Recovery Operations
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: The RMAN Catalog and Creating Backups
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: Performing Restore and Recovery Tasks
1
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: Using, Monitoring and Tuning RMAN
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: Database Diagnostics and Flashback Technologies
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: Managing Database Memory and Performance
2
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: Managing Database Resources and the Scheduler
1.5
SkillSoft Course
Oracle Database 11g Release 2: Managing Database Space and Duplication
2
SkillSoft Course

Oracle SOA Suite 11g

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Oracle SOA Suite 11g: Introduction to SOA
1.5
SkillSoft Course
Oracle SOA Suite 11g: SOA Governance and Service Design
1.5
SkillSoft Course
Oracle SOA Suite 11g: SOA Composite Applications
1.5
SkillSoft Course
Oracle SOA Suite 11g: Mediator and BPEL Components
2
SkillSoft Course
Oracle SOA Suite 11g: Human Task and Business Rules Components
1.5
SkillSoft Course
Oracle SOA Suite 11g: SOA Security and Adoption Planning
1
SkillSoft Course