קטלוג קורסים אונליין

פיתוח וQA
שרתים ומערכות הפעלה חלק א
שרתים ומערכות הפעלה חלק א
אינטרנט ורשתות
בסיסי נתונים
ERP
פיתוח באינטרנט
מיומנויות רכות לIT
ניהול פרויקטים
אסטרטגיה ותפעול
כספים, אדנמיניסטרציה ו HR
פיתוח מנהלים
פיתוח מקצועי ועיסקי
יעילות בפריקטים
מכירות ושירות
אופיס ותוכנות PC חלק א
אופיס ותוכנות PC חלק ב

קורסים

פיתוח וQA  > Microsoft .NET Software Dev. Tools

מיתר היא ספקית בארץ של קורסים של מפתחי תוכן מובילים בעולם המכסים את כל המידע והמיומנויות הנדרשים לפיתוח עובדים ומנהלים.

Microsoft .NET Framework 4: Windows Application Development with Visual C# 2010

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Creating Windows Applications with C# 2010
2
SkillSoft Course
Creating User Interfaces for Windows Applications with C# 2010
3
SkillSoft Course
Windows Applications Content Creation and Management with C# 2010
2.5
SkillSoft Course
Windows Applications Databinding with C# 2010
2.5
SkillSoft Course
Customizing and Managing Multithreaded Applications with C# 2010
3.5
SkillSoft Course
Securing and Deploying WPF Applications with C# 2010
2.5
SkillSoft Course

Microsoft .NET Framework 2.0: Application Development Foundation with C# 2005

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
C# 2005: System Types and Collections
3
SkillSoft Course
C# 2005: Serialization and I/O
2.75
SkillSoft Course
C# 2005: Customized Programming
3
SkillSoft Course
C# 2005: Security
3
SkillSoft Course
C# 2005: Threading, Service Processing, and Application Domains
3
SkillSoft Course
C# 2005: Diagnostics and Management
3
SkillSoft Course

Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4 using Visual Basic 2010

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Microsoft .NET Framework 4.0: Web Applications with Visual Studio 2010 and Visual Basic 2010
2
SkillSoft Course
Microsoft .NET Framework 4.0: Web Form Controls with VB 2010
3
SkillSoft Course
Microsoft .NET Framework 4.0: Data Integration with VB 2010
3
SkillSoft Course
Microsoft .NET Framework 4.0: Client-Side Scripting and AJAX with VB 2010
1.5
SkillSoft Course
Microsoft .NET Framework 4.0: ASP.NET MVC 2 with VB 2010
1.5
SkillSoft Course
Microsoft .NET Framework 4.0: Configuring and Deploying Web Applications with VB 2010
2.5
SkillSoft Course
Microsoft .NET Framework 4: Debugging, Tracing and Monitoring Web Applications with VB 2010
2
SkillSoft Course
Microsoft .NET Framework 4.0: Web Application Optimization and Customization with VB 2010
2
SkillSoft Course

Microsoft .NET Framework 4: Web Application Development with Visual C# 2010

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Microsoft .NET Framework 4: Web Applications with Visual Studio 2010 and Visual C# 2010
2
SkillSoft Course
Microsoft.NET Framework 4: Web Form Controls with C# 2010
3
SkillSoft Course
Microsoft .NET Framework 4: Data Integration with C# 2010
3
SkillSoft Course
Microsoft .NET Framework 4: Client-Side Scripting and AJAX with C# 2010
2
SkillSoft Course
Microsoft .NET Framework 4: ASP.NET MVC 2 with C# 2010
1.5
SkillSoft Course
Microsoft .NET Framework 4: Configuring and Deploying Web Applications with C# 2010
2.5
SkillSoft Course
Microsoft .NET Framework 4: Debugging, Tracing and Monitoring Web Applications with C# 2010
2
SkillSoft Course
Microsoft .NET Framework 4: Web Application Optimization and Customization with C# 2010
2
SkillSoft Course

Windows Communication Foundation Development in C# with Microsoft .NET Framework (70-513)

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Getting Started with WCF 4 Using C# 2010
2.5
SkillSoft Course
WCF 4 Contracts, Behaviors, and Data Management Using C# 2010
2.5
SkillSoft Course
Securing and Managing a WCF 4 Application with C# 2010
2
SkillSoft Course
Discovery, Routing, and RESTful Services in WCF 4 Applications with C# 2010
1
SkillSoft Course

Accessing Data with Microsoft .NET Framework for C# Developers (70- 516)

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Getting Started with ADO.NET 4 Connections and Commands Using C# 2010
2
SkillSoft Course
Managing ADO.NET 4 Connections and Commands with C# 2010
3
SkillSoft Course
Getting Started with ADO.NET 4 DataSets Using C# 2010
2
SkillSoft Course
Viewing and Navigating Data with ADO.NET 4 DataSets Using C# 2010
1.5
SkillSoft Course
Updating ADO.NET DataSets with C# 2010
2
SkillSoft Course
Synchronizing Data and Managing ADO.NET 4 Applications with C# 2010
3
SkillSoft Course
Working with the ADO.NET Entity Framework 4 Using C# 2010
2.5
SkillSoft Course
Using LINQ and XML with ADO.NET 4 and C# 2010
1.5
SkillSoft Course

Microsoft .NET Framework 4: Windows Communication Foundation with Visual Basic 2010

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Getting Started with WCF 4 using VB 2010
2.5
SkillSoft Course
WCF 4 Contracts, Behaviors, and Data Management Using Visual Basic 2010
2.5
SkillSoft Course
Securing and Managing a WCF 4 Application with Visual Basic 2010
2
SkillSoft Course
Discovery, Routing, and RESTful Services in WCF 4 Applications with VB 2010
1
SkillSoft Course

Microsoft .NET Framework 4: Accessing Data with Visual Basic 2010

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Getting Started with ADO.NET 4 Connections and Commands Using Visual Basic 2010
2
SkillSoft Course
Managing ADO.NET 4 Connections and Commands with Visual Basic 2010
3
SkillSoft Course
Getting Started with ADO.NET 4 DataSets using Visual Basic 2010
2
SkillSoft Course
Updating ADO.NET DataSets with Visual Basic 2010
2
SkillSoft Course
Viewing and Navigating Data with ADO.NET 4 DataSets using Visual Basic 2010
1.5
SkillSoft Course
Synchronizing Data and Managing ADO.NET 4 Applications with Visual Basic 2010
3
SkillSoft Course
Working with the ADO.NET Entity Framework 4 using Visual Basic 2010
2.5
SkillSoft Course
Using LINQ and XML with ADO.NET 4 and Visual Basic2010
1.5
SkillSoft Course

Microsoft .NET Framework 4: Windows Application Development with Visual Basic 2010

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
Windows Application Development with Visual Basic 2010
2
SkillSoft Course
Creating User Interfaces for Windows Applications with Visual Basic 2010
2
SkillSoft Course
Windows Applications Content Creation and Management with Visual Basic 2010
2.5
SkillSoft Course
Windows Applications Databinding with Visual Basic 2010
2.5
SkillSoft Course
Customizing and Managing Multithreaded Applications with Visual Basic 2010
3.5
SkillSoft Course
Securing and Deploying WPF Applications with Visual Basic 2010
2.5
SkillSoft Course

Microsoft .NET: An Overview

שם הקורס
תיאור
משך
(בשעות)
סוג
מדיה
.NET Overview: Windows, Web, and the Cloud
3.5
SkillSoft Course